Beleid inzake persoonsgegevens


Ellos Group Sweden AB, ondernemingsnr. 556217-1925, Ödegärdsgatan 6, 501 86 Borås, Zweden ("Jotex") verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. De termen "wij, onze en wij" hieronder verwijzen naar Jotex.

Beleid inzake persoonsgegevens